Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-06-25

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 75

Antal Ras
19Achalteke
636American Curly
1705American Painthorse
7993American Quarterhorse
43American Saddlebred
550Amerikansk Miniatyrhäst
1143Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23468Arabiskt fullblod
20573Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
134Clydesdale
12883Connemara
1125Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7920Engelskt fullblod
366Exmoor
14865Fjordhäst
336Frieser
19328Gotlandsruss
7811Haflinger
28Hispanoarab
1215Irish Cob
137Irish Cob Partbred
678Islandshäst
893Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
31Kigermustang
432Knabstrupper
6Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
280Korsning med ardenner
551Korsning med fjordhäst
82Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5228Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1568Korsningsponny
21988Korsningsponny
1661Lipizzaner
93Lipizzanerkorsning
501Lusitano
2513Morganhäst
61378New Forest
21014Nordsvensk brukshäst
107Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2029Pura Raza Española
20365Ras saknas
1072Registrerat hästdjur
1277Rysk Basjkir
873Shagya-arab
44782Shetlandsponny
1286Shire
4967Specialras
6621Svensk Ridponny
3832Svensk Ridponny
6017Svenskt varmblod
1042Tinker
58Tyrolerhaflinger
3689Varmblodig travare
3225Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8864Welsh Mountain
884Welsh Partbred
8484Welsh Ponny
1400Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 75

Antal Ras
61378New Forest
44782Shetlandsponny
23468Arabiskt fullblod
21988Korsningsponny
21014Nordsvensk brukshäst
20573Ardenner
20365Ras saknas
19328Gotlandsruss
14865Fjordhäst
12883Connemara
8864Welsh Mountain
8484Welsh Ponny
7993American Quarterhorse
7920Engelskt fullblod
7811Haflinger
6621Svensk Ridponny
6017Svenskt varmblod
5228Korsningshäst
4967Specialras
3832Svensk Ridponny
3689Varmblodig travare
3225Welsh Cob
2513Morganhäst
2029Pura Raza Española
1705American Painthorse
1661Lipizzaner
1568Korsningsponny
1400Övrigt hästdjur
1286Shire
1277Rysk Basjkir
1235Welsh Cob-typ
1215Irish Cob
1143Angloarabiskt fullblod
1125Dartmoor
1072Registrerat hästdjur
1042Tinker
893Kallblodiga travare
884Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
678Islandshäst
636American Curly
583Appaloosa
551Korsning med fjordhäst
550Amerikansk Miniatyrhäst
516Kaspisk Häst
501Lusitano
432Knabstrupper
366Exmoor
336Frieser
280Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
134Clydesdale
107Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
82Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
31Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
6Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter