Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-10-23

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
656American Curly
1705American Painthorse
7998American Quarterhorse
43American Saddlebred
592Amerikansk Miniatyrhäst
1169Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22869Arabiskt fullblod
20850Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
140Clydesdale
13950Connemara
1147Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8203Engelskt fullblod
371Exmoor
15063Fjordhäst
342Frieser
19644Gotlandsruss
7856Haflinger
27Hispanoarab
1314Irish Cob
137Irish Cob Partbred
699Islandshäst
918Kallblodiga travare
519Kaspisk Häst
41Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
291Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5694Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22012Korsningsponny
1744Lipizzaner
209Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2587Morganhäst
61516New Forest
6New Forest
21405Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21446Ras saknas
1446Registrerat hästdjur
1285Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45459Shetlandsponny
1312Shire
4965Specialras
3962Svensk Ridponny
6712Svensk Ridponny
6190Svenskt varmblod
1050Tinker
57Tyrolerhaflinger
3801Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8909Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8501Welsh Ponny
1475Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61516New Forest
45459Shetlandsponny
22869Arabiskt fullblod
22012Korsningsponny
21446Ras saknas
21405Nordsvensk brukshäst
20850Ardenner
19644Gotlandsruss
15063Fjordhäst
13950Connemara
8909Welsh Mountain
8501Welsh Ponny
8203Engelskt fullblod
7998American Quarterhorse
7856Haflinger
6712Svensk Ridponny
6190Svenskt varmblod
5694Korsningshäst
4965Specialras
3962Svensk Ridponny
3801Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2587Morganhäst
2076Pura Raza Española
1744Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1475Övrigt hästdjur
1446Registrerat hästdjur
1314Irish Cob
1312Shire
1285Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1169Angloarabiskt fullblod
1147Dartmoor
1050Tinker
918Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
699Islandshäst
656American Curly
592Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
519Kaspisk Häst
435Knabstrupper
371Exmoor
342Frieser
291Korsning med ardenner
209Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
140Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
41Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
6New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter