Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-08-22

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 75

Antal Ras
19Achalteke
637American Curly
1705American Painthorse
7993American Quarterhorse
43American Saddlebred
551Amerikansk Miniatyrhäst
1144Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23468Arabiskt fullblod
20586Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
134Clydesdale
13055Connemara
1128Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7921Engelskt fullblod
366Exmoor
14917Fjordhäst
336Frieser
19340Gotlandsruss
7812Haflinger
28Hispanoarab
1224Irish Cob
137Irish Cob Partbred
679Islandshäst
893Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
31Kigermustang
432Knabstrupper
6Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
280Korsning med ardenner
551Korsning med fjordhäst
81Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5253Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1568Korsningsponny
21990Korsningsponny
1671Lipizzaner
95Lipizzanerkorsning
501Lusitano
2561Morganhäst
61386New Forest
21027Nordsvensk brukshäst
107Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2029Pura Raza Española
20491Ras saknas
1103Registrerat hästdjur
1277Rysk Basjkir
873Shagya-arab
44815Shetlandsponny
1286Shire
4966Specialras
6626Svensk Ridponny
3835Svensk Ridponny
6023Svenskt varmblod
1044Tinker
58Tyrolerhaflinger
3696Varmblodig travare
3227Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8864Welsh Mountain
884Welsh Partbred
8484Welsh Ponny
1404Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 75

Antal Ras
61386New Forest
44815Shetlandsponny
23468Arabiskt fullblod
21990Korsningsponny
21027Nordsvensk brukshäst
20586Ardenner
20491Ras saknas
19340Gotlandsruss
14917Fjordhäst
13055Connemara
8864Welsh Mountain
8484Welsh Ponny
7993American Quarterhorse
7921Engelskt fullblod
7812Haflinger
6626Svensk Ridponny
6023Svenskt varmblod
5253Korsningshäst
4966Specialras
3835Svensk Ridponny
3696Varmblodig travare
3227Welsh Cob
2561Morganhäst
2029Pura Raza Española
1705American Painthorse
1671Lipizzaner
1568Korsningsponny
1404Övrigt hästdjur
1286Shire
1277Rysk Basjkir
1235Welsh Cob-typ
1224Irish Cob
1144Angloarabiskt fullblod
1128Dartmoor
1103Registrerat hästdjur
1044Tinker
893Kallblodiga travare
884Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
679Islandshäst
637American Curly
583Appaloosa
551Amerikansk Miniatyrhäst
551Korsning med fjordhäst
516Kaspisk Häst
501Lusitano
432Knabstrupper
366Exmoor
336Frieser
280Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
134Clydesdale
107Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
95Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
81Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
31Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
6Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter