Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-04-25

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
632American Curly
1711American Painthorse
7993American Quarterhorse
43American Saddlebred
545Amerikansk Miniatyrhäst
1143Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23413Arabiskt fullblod
20560Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
134Clydesdale
12710Connemara
1118Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7920Engelskt fullblod
366Exmoor
14873Fjordhäst
336Frieser
19319Gotlandsruss
7805Haflinger
28Hispanoarab
1197Irish Cob
137Irish Cob Partbred
676Islandshäst
893Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
31Kigermustang
432Knabstrupper
5Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
280Korsning med ardenner
551Korsning med fjordhäst
82Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5181Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
21986Korsningsponny
1568Korsningsponny
1652Lipizzaner
93Lipizzanerkorsning
501Lusitano
2513Morganhäst
16New Forest
61344New Forest
21010Nordsvensk brukshäst
107Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2030Pura Raza Española
20209Ras saknas
1020Registrerat hästdjur
1276Rysk Basjkir
872Shagya-arab
44751Shetlandsponny
1286Shire
4969Specialras
6620Svensk Ridponny
3829Svensk Ridponny
6009Svenskt varmblod
1039Tinker
59Tyrolerhaflinger
3684Varmblodig travare
3225Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8859Welsh Mountain
884Welsh Partbred
8483Welsh Ponny
1395Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61344New Forest
44751Shetlandsponny
23413Arabiskt fullblod
21986Korsningsponny
21010Nordsvensk brukshäst
20560Ardenner
20209Ras saknas
19319Gotlandsruss
14873Fjordhäst
12710Connemara
8859Welsh Mountain
8483Welsh Ponny
7993American Quarterhorse
7920Engelskt fullblod
7805Haflinger
6620Svensk Ridponny
6009Svenskt varmblod
5181Korsningshäst
4969Specialras
3829Svensk Ridponny
3684Varmblodig travare
3225Welsh Cob
2513Morganhäst
2030Pura Raza Española
1711American Painthorse
1652Lipizzaner
1568Korsningsponny
1395Övrigt hästdjur
1286Shire
1276Rysk Basjkir
1235Welsh Cob-typ
1197Irish Cob
1143Angloarabiskt fullblod
1118Dartmoor
1039Tinker
1020Registrerat hästdjur
893Kallblodiga travare
884Welsh Partbred
872Shagya-arab
776Korsning med arab
676Islandshäst
632American Curly
583Appaloosa
551Korsning med fjordhäst
545Amerikansk Miniatyrhäst
516Kaspisk Häst
501Lusitano
432Knabstrupper
366Exmoor
336Frieser
280Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
134Clydesdale
107Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
93Lipizzanerkorsning
82Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
59Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
31Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
16New Forest
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
5Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter