Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-02-25

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
631American Curly
1709American Painthorse
7989American Quarterhorse
43American Saddlebred
530Amerikansk Miniatyrhäst
1135Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23319Arabiskt fullblod
20554Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
134Clydesdale
12575Connemara
1118Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7905Engelskt fullblod
366Exmoor
14849Fjordhäst
340Frieser
19315Gotlandsruss
7800Haflinger
28Hispanoarab
1172Irish Cob
137Irish Cob Partbred
676Islandshäst
892Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
31Kigermustang
432Knabstrupper
5Korsning med American Curly
99Korsning med angloarab
776Korsning med arab
278Korsning med ardenner
551Korsning med fjordhäst
82Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5128Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
21986Korsningsponny
1568Korsningsponny
1645Lipizzaner
93Lipizzanerkorsning
503Lusitano
2508Morganhäst
16New Forest
61335New Forest
21001Nordsvensk brukshäst
107Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2030Pura Raza Española
20058Ras saknas
975Registrerat hästdjur
1275Rysk Basjkir
871Shagya-arab
44216Shetlandsponny
1286Shire
4964Specialras
6613Svensk Ridponny
3819Svensk Ridponny
6007Svenskt varmblod
1033Tinker
59Tyrolerhaflinger
3683Varmblodig travare
3225Welsh Cob
1235Welsh Cob-typ
8859Welsh Mountain
884Welsh Partbred
8483Welsh Ponny
1391Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61335New Forest
44216Shetlandsponny
23319Arabiskt fullblod
21986Korsningsponny
21001Nordsvensk brukshäst
20554Ardenner
20058Ras saknas
19315Gotlandsruss
14849Fjordhäst
12575Connemara
8859Welsh Mountain
8483Welsh Ponny
7989American Quarterhorse
7905Engelskt fullblod
7800Haflinger
6613Svensk Ridponny
6007Svenskt varmblod
5128Korsningshäst
4964Specialras
3819Svensk Ridponny
3683Varmblodig travare
3225Welsh Cob
2508Morganhäst
2030Pura Raza Española
1709American Painthorse
1645Lipizzaner
1568Korsningsponny
1391Övrigt hästdjur
1286Shire
1275Rysk Basjkir
1235Welsh Cob-typ
1172Irish Cob
1135Angloarabiskt fullblod
1118Dartmoor
1033Tinker
975Registrerat hästdjur
892Kallblodiga travare
884Welsh Partbred
871Shagya-arab
776Korsning med arab
676Islandshäst
631American Curly
583Appaloosa
551Korsning med fjordhäst
530Amerikansk Miniatyrhäst
516Kaspisk Häst
503Lusitano
432Knabstrupper
366Exmoor
340Frieser
278Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
134Clydesdale
107Okänd härstamning, varmblodstyp
99Korsning med angloarab
93Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
82Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
59Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
31Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
16New Forest
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
5Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter