Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-02-24

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
644American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
579Amerikansk Miniatyrhäst
1167Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
23360Arabiskt fullblod
20785Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
137Clydesdale
13518Connemara
1135Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8054Engelskt fullblod
366Exmoor
14990Fjordhäst
330Frieser
19589Gotlandsruss
7842Haflinger
28Hispanoarab
1268Irish Cob
137Irish Cob Partbred
697Islandshäst
912Kallblodiga travare
518Kaspisk Häst
39Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
777Korsning med arab
286Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5503Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22002Korsningsponny
1729Lipizzaner
114Lipizzanerkorsning
522Lusitano
2581Morganhäst
4New Forest
61465New Forest
21303Nordsvensk brukshäst
111Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2029Pura Raza Española
20874Ras saknas
1260Registrerat hästdjur
1281Rysk Basjkir
873Shagya-arab
44923Shetlandsponny
1310Shire
4967Specialras
3920Svensk Ridponny
6687Svensk Ridponny
6074Svenskt varmblod
1048Tinker
58Tyrolerhaflinger
3738Varmblodig travare
3229Welsh Cob
1236Welsh Cob-typ
8901Welsh Mountain
891Welsh Partbred
8500Welsh Ponny
1445Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61465New Forest
44923Shetlandsponny
23360Arabiskt fullblod
22002Korsningsponny
21303Nordsvensk brukshäst
20874Ras saknas
20785Ardenner
19589Gotlandsruss
14990Fjordhäst
13518Connemara
8901Welsh Mountain
8500Welsh Ponny
8054Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7842Haflinger
6687Svensk Ridponny
6074Svenskt varmblod
5503Korsningshäst
4967Specialras
3920Svensk Ridponny
3738Varmblodig travare
3229Welsh Cob
2581Morganhäst
2029Pura Raza Española
1729Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1445Övrigt hästdjur
1310Shire
1281Rysk Basjkir
1268Irish Cob
1260Registrerat hästdjur
1236Welsh Cob-typ
1167Angloarabiskt fullblod
1135Dartmoor
1048Tinker
912Kallblodiga travare
891Welsh Partbred
873Shagya-arab
777Korsning med arab
697Islandshäst
644American Curly
589Appaloosa
579Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
522Lusitano
518Kaspisk Häst
435Knabstrupper
366Exmoor
330Frieser
286Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
137Clydesdale
114Lipizzanerkorsning
111Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
39Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
4New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter