Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2017-06-28

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
627American Curly
1708American Painthorse
7982American Quarterhorse
47American Saddlebred
494Amerikansk Miniatyrhäst
1128Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23204Arabiskt fullblod
20363Ardenner
28Brittisk Rid- och Sportponny
133Clydesdale
12280Connemara
1094Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7790Engelskt fullblod
366Exmoor
14714Fjordhäst
339Frieser
18974Gotlandsruss
7743Haflinger
28Hispanoarab
1117Irish Cob
137Irish Cob Partbred
659Islandshäst
874Kallblodiga travare
515Kaspisk Häst
19Kigermustang
433Knabstrupper
5Korsning med American Curly
96Korsning med angloarab
777Korsning med arab
273Korsning med ardenner
549Korsning med fjordhäst
81Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
184Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
4767Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1540Korsningsponny
21962Korsningsponny
1627Lipizzaner
92Lipizzanerkorsning
503Lusitano
2497Morganhäst
7New Forest
61256New Forest
20689Nordsvensk brukshäst
105Okänd härstamning, varmblodstyp
10Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2031Pura Raza Española
19305Ras saknas
764Registrerat hästdjur
1268Rysk Basjkir
871Shagya-arab
44040Shetlandsponny
1276Shire
4946Specialras
6564Svensk Ridponny
3715Svensk Ridponny
5924Svenskt varmblod
1027Tinker
59Tyrolerhaflinger
3634Varmblodig travare
3209Welsh Cob
1224Welsh Cob-typ
8822Welsh Mountain
875Welsh Partbred
8449Welsh Ponny
1318Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61256New Forest
44040Shetlandsponny
23204Arabiskt fullblod
21962Korsningsponny
20689Nordsvensk brukshäst
20363Ardenner
19305Ras saknas
18974Gotlandsruss
14714Fjordhäst
12280Connemara
8822Welsh Mountain
8449Welsh Ponny
7982American Quarterhorse
7790Engelskt fullblod
7743Haflinger
6564Svensk Ridponny
5924Svenskt varmblod
4946Specialras
4767Korsningshäst
3715Svensk Ridponny
3634Varmblodig travare
3209Welsh Cob
2497Morganhäst
2031Pura Raza Española
1708American Painthorse
1627Lipizzaner
1540Korsningsponny
1318Övrigt hästdjur
1276Shire
1268Rysk Basjkir
1224Welsh Cob-typ
1128Angloarabiskt fullblod
1117Irish Cob
1094Dartmoor
1027Tinker
875Welsh Partbred
874Kallblodiga travare
871Shagya-arab
777Korsning med arab
764Registrerat hästdjur
659Islandshäst
627American Curly
583Appaloosa
549Korsning med fjordhäst
515Kaspisk Häst
503Lusitano
494Amerikansk Miniatyrhäst
433Knabstrupper
366Exmoor
339Frieser
273Korsning med ardenner
188PRE Korsning
184Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
133Clydesdale
105Okänd härstamning, varmblodstyp
96Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
92Lipizzanerkorsning
81Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
59Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
47American Saddlebred
28Hispanoarab
28Brittisk Rid- och Sportponny
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
19Kigermustang
10Korsning med paint
10Ponny av shetlandstyp
7New Forest
5Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter