Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2018-12-17

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
640American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
566Amerikansk Miniatyrhäst
1163Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
23546Arabiskt fullblod
20727Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
137Clydesdale
13363Connemara
1135Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8035Engelskt fullblod
366Exmoor
15015Fjordhäst
329Frieser
19505Gotlandsruss
7841Haflinger
28Hispanoarab
1250Irish Cob
137Irish Cob Partbred
697Islandshäst
911Kallblodiga travare
518Kaspisk Häst
35Kigermustang
434Knabstrupper
6Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
777Korsning med arab
284Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5419Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
21996Korsningsponny
1570Korsningsponny
1697Lipizzaner
96Lipizzanerkorsning
507Lusitano
2581Morganhäst
2New Forest
61427New Forest
21197Nordsvensk brukshäst
111Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2029Pura Raza Española
20763Ras saknas
1207Registrerat hästdjur
1281Rysk Basjkir
873Shagya-arab
44881Shetlandsponny
1297Shire
4968Specialras
6658Svensk Ridponny
3893Svensk Ridponny
6051Svenskt varmblod
1048Tinker
58Tyrolerhaflinger
3729Varmblodig travare
3229Welsh Cob
1236Welsh Cob-typ
8900Welsh Mountain
890Welsh Partbred
8496Welsh Ponny
1437Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61427New Forest
44881Shetlandsponny
23546Arabiskt fullblod
21996Korsningsponny
21197Nordsvensk brukshäst
20763Ras saknas
20727Ardenner
19505Gotlandsruss
15015Fjordhäst
13363Connemara
8900Welsh Mountain
8496Welsh Ponny
8035Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7841Haflinger
6658Svensk Ridponny
6051Svenskt varmblod
5419Korsningshäst
4968Specialras
3893Svensk Ridponny
3729Varmblodig travare
3229Welsh Cob
2581Morganhäst
2029Pura Raza Española
1705American Painthorse
1697Lipizzaner
1570Korsningsponny
1437Övrigt hästdjur
1297Shire
1281Rysk Basjkir
1250Irish Cob
1236Welsh Cob-typ
1207Registrerat hästdjur
1163Angloarabiskt fullblod
1135Dartmoor
1048Tinker
911Kallblodiga travare
890Welsh Partbred
873Shagya-arab
777Korsning med arab
697Islandshäst
640American Curly
589Appaloosa
566Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
518Kaspisk Häst
507Lusitano
434Knabstrupper
366Exmoor
329Frieser
284Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Clydesdale
137Irish Cob Partbred
111Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
96Lipizzanerkorsning
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
35Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
6Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
2New Forest
1Korsning med quarter