Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2020-04-03

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 75

Antal Ras
19Achalteke
662American Curly
1705American Painthorse
7994American Quarterhorse
43American Saddlebred
624Amerikansk Miniatyrhäst
1180Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22845Arabiskt fullblod
20960Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
143Clydesdale
14305Connemara
1154Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8183Engelskt fullblod
373Exmoor
15094Fjordhäst
342Frieser
19908Gotlandsruss
7873Haflinger
27Hispanoarab
1341Irish Cob
137Irish Cob Partbred
700Islandshäst
917Kallblodiga travare
521Kaspisk Häst
58Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
772Korsning med arab
298Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
94Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5925Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
22021Korsningsponny
1571Korsningsponny
1771Lipizzaner
210Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2641Morganhäst
61579New Forest
21586Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21843Ras saknas
1600Registrerat hästdjur
1287Rysk Basjkir
873Shagya-arab
46064Shetlandsponny
1311Shire
4960Specialras
6745Svensk Ridponny
4027Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
1050Tinker
55Tyrolerhaflinger
3812Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8917Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8514Welsh Ponny
1508Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 75

Antal Ras
61579New Forest
46064Shetlandsponny
22845Arabiskt fullblod
22021Korsningsponny
21843Ras saknas
21586Nordsvensk brukshäst
20960Ardenner
19908Gotlandsruss
15094Fjordhäst
14305Connemara
8917Welsh Mountain
8514Welsh Ponny
8183Engelskt fullblod
7994American Quarterhorse
7873Haflinger
6745Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
5925Korsningshäst
4960Specialras
4027Svensk Ridponny
3812Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2641Morganhäst
2076Pura Raza Española
1771Lipizzaner
1705American Painthorse
1600Registrerat hästdjur
1571Korsningsponny
1508Övrigt hästdjur
1341Irish Cob
1311Shire
1287Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1180Angloarabiskt fullblod
1154Dartmoor
1050Tinker
917Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
772Korsning med arab
700Islandshäst
662American Curly
624Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
521Kaspisk Häst
435Knabstrupper
373Exmoor
342Frieser
298Korsning med ardenner
210Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
143Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Kigermustang
55Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter