Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2019-03-26

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
644American Curly
1705American Painthorse
7997American Quarterhorse
43American Saddlebred
581Amerikansk Miniatyrhäst
1167Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
23005Arabiskt fullblod
20791Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
137Clydesdale
13535Connemara
1135Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8055Engelskt fullblod
366Exmoor
14992Fjordhäst
334Frieser
19590Gotlandsruss
7844Haflinger
27Hispanoarab
1270Irish Cob
137Irish Cob Partbred
697Islandshäst
913Kallblodiga travare
518Kaspisk Häst
39Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
286Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5544Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22005Korsningsponny
1764Lipizzaner
116Lipizzanerkorsning
525Lusitano
2579Morganhäst
4New Forest
61469New Forest
21306Nordsvensk brukshäst
111Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2030Pura Raza Española
20948Ras saknas
1275Registrerat hästdjur
1281Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45397Shetlandsponny
1310Shire
4966Specialras
6694Svensk Ridponny
3922Svensk Ridponny
6082Svenskt varmblod
1048Tinker
58Tyrolerhaflinger
3770Varmblodig travare
3235Welsh Cob
1247Welsh Cob-typ
8904Welsh Mountain
891Welsh Partbred
8500Welsh Ponny
1448Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61469New Forest
45397Shetlandsponny
23005Arabiskt fullblod
22005Korsningsponny
21306Nordsvensk brukshäst
20948Ras saknas
20791Ardenner
19590Gotlandsruss
14992Fjordhäst
13535Connemara
8904Welsh Mountain
8500Welsh Ponny
8055Engelskt fullblod
7997American Quarterhorse
7844Haflinger
6694Svensk Ridponny
6082Svenskt varmblod
5544Korsningshäst
4966Specialras
3922Svensk Ridponny
3770Varmblodig travare
3235Welsh Cob
2579Morganhäst
2030Pura Raza Española
1764Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1448Övrigt hästdjur
1310Shire
1281Rysk Basjkir
1275Registrerat hästdjur
1270Irish Cob
1247Welsh Cob-typ
1167Angloarabiskt fullblod
1135Dartmoor
1048Tinker
913Kallblodiga travare
891Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
697Islandshäst
644American Curly
589Appaloosa
581Amerikansk Miniatyrhäst
553Korsning med fjordhäst
525Lusitano
518Kaspisk Häst
435Knabstrupper
366Exmoor
334Frieser
286Korsning med ardenner
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Clydesdale
137Irish Cob Partbred
116Lipizzanerkorsning
111Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
58Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
39Kigermustang
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
4New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter