Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2020-01-23

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
660American Curly
1705American Painthorse
7998American Quarterhorse
43American Saddlebred
613Amerikansk Miniatyrhäst
1178Angloarabiskt fullblod
589Appaloosa
22982Arabiskt fullblod
20953Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
143Clydesdale
14139Connemara
1152Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
8211Engelskt fullblod
372Exmoor
15090Fjordhäst
342Frieser
19879Gotlandsruss
7868Haflinger
27Hispanoarab
1336Irish Cob
137Irish Cob Partbred
698Islandshäst
917Kallblodiga travare
521Kaspisk Häst
53Kigermustang
435Knabstrupper
9Korsning med American Curly
101Korsning med angloarab
776Korsning med arab
298Korsning med ardenner
553Korsning med fjordhäst
83Korsning med halvblod
94Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
185Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
5841Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1571Korsningsponny
22018Korsningsponny
1769Lipizzaner
210Lipizzanerkorsning
533Lusitano
2635Morganhäst
8New Forest
61563New Forest
21567Nordsvensk brukshäst
114Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2076Pura Raza Española
21652Ras saknas
1529Registrerat hästdjur
1287Rysk Basjkir
873Shagya-arab
45539Shetlandsponny
1312Shire
4964Specialras
6741Svensk Ridponny
4007Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
1050Tinker
57Tyrolerhaflinger
3803Varmblodig travare
3258Welsh Cob
1248Welsh Cob-typ
8909Welsh Mountain
894Welsh Partbred
8501Welsh Ponny
1503Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61563New Forest
45539Shetlandsponny
22982Arabiskt fullblod
22018Korsningsponny
21652Ras saknas
21567Nordsvensk brukshäst
20953Ardenner
19879Gotlandsruss
15090Fjordhäst
14139Connemara
8909Welsh Mountain
8501Welsh Ponny
8211Engelskt fullblod
7998American Quarterhorse
7868Haflinger
6741Svensk Ridponny
6196Svenskt varmblod
5841Korsningshäst
4964Specialras
4007Svensk Ridponny
3803Varmblodig travare
3258Welsh Cob
2635Morganhäst
2076Pura Raza Española
1769Lipizzaner
1705American Painthorse
1571Korsningsponny
1529Registrerat hästdjur
1503Övrigt hästdjur
1336Irish Cob
1312Shire
1287Rysk Basjkir
1248Welsh Cob-typ
1178Angloarabiskt fullblod
1152Dartmoor
1050Tinker
917Kallblodiga travare
894Welsh Partbred
873Shagya-arab
776Korsning med arab
698Islandshäst
660American Curly
613Amerikansk Miniatyrhäst
589Appaloosa
553Korsning med fjordhäst
533Lusitano
521Kaspisk Häst
435Knabstrupper
372Exmoor
342Frieser
298Korsning med ardenner
210Lipizzanerkorsning
188PRE Korsning
185Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
143Clydesdale
137Irish Cob Partbred
114Okänd härstamning, varmblodstyp
101Korsning med angloarab
94Korsning med knabstrupper
83Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
57Tyrolerhaflinger
53Kigermustang
52Edelbluthaflinger
43American Saddlebred
30Brittisk Rid- och Sportponny
27Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
19Achalteke
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
9Korsning med American Curly
8New Forest
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter