Statistik

Nedan finner du ett utdrag ur Blå Basen med siffror aktuella för datumet: 2017-10-20

Här ser du antal hästar per ras sorterade i bokstavsordning samt raser sorterade efter antal registrerade individer.

Raser i bokstavsordning

Antal hästar per ras i bokstavsordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
19Achalteke
630American Curly
1708American Painthorse
7982American Quarterhorse
47American Saddlebred
513Amerikansk Miniatyrhäst
1130Angloarabiskt fullblod
583Appaloosa
23290Arabiskt fullblod
20428Ardenner
30Brittisk Rid- och Sportponny
134Clydesdale
12280Connemara
1096Dartmoor
3Dartmoor partbred
52Edelbluthaflinger
7850Engelskt fullblod
366Exmoor
14806Fjordhäst
340Frieser
19037Gotlandsruss
7767Haflinger
28Hispanoarab
1136Irish Cob
137Irish Cob Partbred
673Islandshäst
889Kallblodiga travare
516Kaspisk Häst
21Kigermustang
433Knabstrupper
5Korsning med American Curly
97Korsning med angloarab
777Korsning med arab
273Korsning med ardenner
550Korsning med fjordhäst
81Korsning med halvblod
93Korsning med knabstrupper
69Korsning med morganhäst
184Korsning med nordsvensk
10Korsning med paint
1Korsning med quarter
23Korsning med shagya-arab
4868Korsningshäst
163Korsningshäst av kallblodstyp
1541Korsningsponny
21972Korsningsponny
1643Lipizzaner
93Lipizzanerkorsning
503Lusitano
2503Morganhäst
12New Forest
61288New Forest
20777Nordsvensk brukshäst
105Okänd härstamning, varmblodstyp
11Ponny av shetlandstyp
188PRE Korsning
2030Pura Raza Española
19676Ras saknas
861Registrerat hästdjur
1272Rysk Basjkir
871Shagya-arab
44113Shetlandsponny
1276Shire
4946Specialras
6583Svensk Ridponny
3745Svensk Ridponny
5951Svenskt varmblod
1031Tinker
59Tyrolerhaflinger
3659Varmblodig travare
3210Welsh Cob
1232Welsh Cob-typ
8828Welsh Mountain
878Welsh Partbred
8453Welsh Ponny
1345Övrigt hästdjur

Raser i populationsstorlek

Antal hästar per ras i storleksordning. (En häst kan tillhöra flera än en ras).

Antal: 76

Antal Ras
61288New Forest
44113Shetlandsponny
23290Arabiskt fullblod
21972Korsningsponny
20777Nordsvensk brukshäst
20428Ardenner
19676Ras saknas
19037Gotlandsruss
14806Fjordhäst
12280Connemara
8828Welsh Mountain
8453Welsh Ponny
7982American Quarterhorse
7850Engelskt fullblod
7767Haflinger
6583Svensk Ridponny
5951Svenskt varmblod
4946Specialras
4868Korsningshäst
3745Svensk Ridponny
3659Varmblodig travare
3210Welsh Cob
2503Morganhäst
2030Pura Raza Española
1708American Painthorse
1643Lipizzaner
1541Korsningsponny
1345Övrigt hästdjur
1276Shire
1272Rysk Basjkir
1232Welsh Cob-typ
1136Irish Cob
1130Angloarabiskt fullblod
1096Dartmoor
1031Tinker
889Kallblodiga travare
878Welsh Partbred
871Shagya-arab
861Registrerat hästdjur
777Korsning med arab
673Islandshäst
630American Curly
583Appaloosa
550Korsning med fjordhäst
516Kaspisk Häst
513Amerikansk Miniatyrhäst
503Lusitano
433Knabstrupper
366Exmoor
340Frieser
273Korsning med ardenner
188PRE Korsning
184Korsning med nordsvensk
163Korsningshäst av kallblodstyp
137Irish Cob Partbred
134Clydesdale
105Okänd härstamning, varmblodstyp
97Korsning med angloarab
93Korsning med knabstrupper
93Lipizzanerkorsning
81Korsning med halvblod
69Korsning med morganhäst
59Tyrolerhaflinger
52Edelbluthaflinger
47American Saddlebred
30Brittisk Rid- och Sportponny
28Hispanoarab
23Korsning med shagya-arab
21Kigermustang
19Achalteke
12New Forest
11Ponny av shetlandstyp
10Korsning med paint
5Korsning med American Curly
3Dartmoor partbred
1Korsning med quarter